wybaczanie_teoria

Wybaczanie rodzicom a koncepcje hellingerowskie

W nurcie hellingerowskim panuje przekonanie, że dzieci nie mogą wybaczać rodzicom, ponieważ to stawia je "wyżej" i prowadzi do uwikłania. Jeśli wybaczanie oznacza dla nas pracę nad naszymi własnymi emocjami, to do żadnego uwikłania nie dochodzi. Natomiast jeśli dziecko idzie do rodzica i mówi "wybaczam Ci" to faktycznie nie jest to zdrowe. Hellinger mówi "Człowiek nie ma prawa wybaczać. Żaden człowiek nie ma prawa wybaczyć. Gdy ktoś prosi mnie o wybaczenie, wtedy przerzuca na mnie odpowied...
Czytaj więcej
Top