spotkanie 8 – kurs ZWIĄZKI

Na jakich poziomach budujemy relacje?

1. Wygląd i status: uroda, pozycja, wiek, wykształcenie, zamożność

2. Intelekt: inteligencja, mądrość

3. Zainteresowanie: hobby, praca, sposoby spędzania wolnego czasu

4. Wartości i styl życia: wyznanie, liczba dzieci, sposób wychowywania

5. Psychika i emocje: zdolność do podtrzymania bliskości, dojrzałość emocjonalna

6. Kreatywność i pasje: poczucie humoru, zdolności, poziom energii, źródła radości

7. Duchowość: oddanie prawdzie, uczciwość, zaangażowanie w służbę innym

Top